Search

Weapon Statistics :: g3sg1

 

414

24.15% 100

0.48% 2

15.66%

6,046

947

14.60

69,124

11% 102

10% 86

31% 292

11% 102

11% 103

16% 146

13% 116

Kills

55,822

43,582

9,791

5,720

4,634

3,954

2,777

2,512

2,443

2,030

1,978

1,319

1,155

716

459

414

410

315

276

194

149

112

96

78

50

45

#

Player

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

1 az Elmeddin 442 30 93 21.04% 18.67% 12.16 70K
2 ru MS 238 56 35 14.71% 13.05% 16.78 37K
3 ru Raul 76 24 8 10.53% 14.51% 15.59 10K
4 az America 73 6 4 5.48% 22.99% 8.34 9K
5 ru Kazan 35 25 10 28.57% 17.52% 11.74 6K
6 ru AkTuBHblu_roMeC 20 52 5 25.00% 12.07% 16.15 3K
7 ru GARDABANEC <3 FK2 19 1 1 5.26% 21.26% 10.89 3K
8 az tapdiq selyanski 18 5 1 5.56% 22.91% 9.94 3K
9 ua Vanek89 10 6 3 30.00% 25.37% 6.70 2K
10 ua (1)K P A C U B O 6 0 0 0.00% 25.93% 9.00 1K
11 ru Liza 5 1 0 0.00% 16.90% 14.20 652
12 az ISKO 5 2 1 20.00% 12.94% 17.00 671
13 ru OY MAY 5 0 1 20.00% 29.27% 8.20 847
14 uz TajiK***BraT 4 1 2 50.00% 9.88% 20.25 843
15 by cLV-FLYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 4 0 1 25.00% 19.05% 10.50 612
16 ru . 4 8 0 0.00% 21.88% 8.00 414
17 ru R A V 4 0 0 0.00% 10.96% 18.25 484
18 ru listcs 4 0 0 0.00% 25.00% 7.00 366
19 az ScreaM 4 13 0 0.00% 13.33% 15.00 515
20 ru Robert 3 5 1 33.33% 14.29% 9.33 330
21 ru TYTHACPAHO 3 0 1 33.33% 12.20% 13.67 502
22 ru Jaster 3 5 3 100.00% 40.00% 5.00 850
23 ua SAMSUNG 2 8 1 50.00% 10.00% 10.00 287
24 Nagato 2 5 0 0.00% 14.29% 7.00 120
25 ru xaoc 2 6 0 0.00% 42.86% 7.00 245