Search

Weapon Statistics :: scout

 

1,906

33.63% 641

1.89% 36

26.44%

16,896

4,468

8.86

389,604

15% 645

17% 721

42% 1,862

11% 468

9% 387

5% 190

5% 195

Kills

20,550

15,821

3,642

2,172

1,962

1,906

1,407

1,297

1,089

1,036

926

700

636

294

289

244

152

118

113

88

74

70

62

59

2

2

#

Player

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

1 ru KoLosS 225 219 124 55.11% 34.73% 5.30 45K
2 ru лаборант 58 104 19 32.76% 34.13% 6.52 11K
3 ru Mamina_kreditka 50 8 9 18.00% 43.50% 4.92 8K
4 ru Babulya 43 19 17 39.53% 37.86% 4.79 9K
5 ru shooki 31 130 13 41.94% 30.22% 7.26 7K
6 by lesha 29 17 11 37.93% 15.11% 11.41 5K
7 ru еблан 28 34 14 50.00% 32.29% 6.86 6K
8 ru Doker 25 120 6 24.00% 41.55% 5.68 5K
9 ua SWAT 21 4 8 38.10% 40.00% 5.48 4K
10 ru levsha 21 6 9 42.86% 21.60% 7.71 4K
11 by K P A C U B O 21 34 6 28.57% 18.58% 15.38 5K
12 ru yeter 19 8 7 36.84% 41.12% 5.63 4K
13 ru olle 19 10 0 0.00% 38.18% 2.89 1K
14 ru MaGa 19 0 4 21.05% 31.86% 5.95 3K
15 ua k1DeF 18 13 5 27.78% 40.86% 5.17 3K
16 ru lolik iz cccp 16 6 7 43.75% 28.15% 8.44 3K
17 ua OSU! 15 13 1 6.67% 28.89% 6.00 2K
18 ru Voravskoy 14 12 3 21.43% 33.07% 9.07 3K
19 ru NeZox 14 6 10 71.43% 33.68% 6.79 4K
20 ru Smoke 13 4 4 30.77% 34.29% 8.08 3K
21 K P A C U B O 12 15 3 25.00% 20.90% 5.58 1K
22 ua K P A C U B O 12 0 9 75.00% 28.70% 9.00 4K
23 ru Inzhener 11 26 2 18.18% 31.82% 2.00 826
24 ua Evil 11 4 1 9.09% 37.88% 6.00 2K
25 by SambukMotel 11 1 8 72.73% 27.19% 10.36 3K